Våra tjänster  Fondkistan begravningsbyrå Solna & Sundbyberg


Att som nära anhörig få ansvar för allt som ska ske vid dödsfall kan ibland kännas svårt. Vi ser till att planering och genomförande sker med minsta möjliga belastning för dig och dina nära. Vi hjälper er med de tjänster ni önskar, ibland vill man som anhörig ha hjälp med mycket i andra fall önskar man ordna med en del saker själva. I samråd med Er får ni hjälp med de tjänster ni efterfrågar och behöver kring begravningen.

 

Vi hjälper er med:


Kyrkliga och borgerliga begravningar >>

Bouppteckning >>

Övriga tjänster, såsom musik & blommor m.m  >>


Kandema Begravningsbyrå i Solna & Sundbyberg

Tel: 08 – 600 33 78 | Begravningsbyrå Stockholm

Begravningsbyrå Nacka

 Begravningsbyrå Solna


Copyright © Kandema Begravningsbyrå