Om begravningar


 Begravningsbyrån i Solna & Sundbyberg

Om begravningar  begravningsalternativ


En begravning kan ske på många olika sätt. I vissa fall har den avlidne uttryckt önskemål om begravningsform - i andra fall hjälper vi dig att välja det du tror passar bäst. För att göra ditt val lite enklare har vi här sammanfattat några av de vanligaste begravningsformerna. 

Du kan också läsa mer om hur man kan förbereda begravningen här>>

 

Jordbegravning

En traditionell begravning på kyrkogård, där kistan efter ceremoni i kapell eller kyrka sänks ned i en grav. Avsked vid graven efter nedsänkningen.

 

Kremationsbegravning

Ceremonin genomförs och avslutas i kyrka, kapell eller på annan plats. Vanligtvis står kistan kvar när de anhöriga tagit avsked och lämnat lokalen. Efteråt förs kistan till krematorium.

 

Ceremoni med urna

Kremering har redan skett och därmed kan ceremonin kring urnan äga rum senare än inom 1 månad vilket annars är den tidsgräns som gäller. Ceremonin genomförs i kyrka, kapell eller på annan plats.

 

Borgerlig begravning

Utformas efter egna önskemål. En borgerlig officiant sköter ceremonin på valfri plats med eller utan religiösa inslag och psalmer. Det är vanligt med diktläsning, musik och sång, som kan vara levande eller inspelad. Kistan eller urnan är med i ceremonilokalen precis som vid en kyrklig ceremoni.

 

Direktkremation

Kistan förs direkt till krematorium utan föregående ceremoni och gravsätts därefter på plats som anhörig önskat.

 

Gravsättning av urna/aska

Urngrav/kistgrav

En anhörig ser ut en plats där urnan får sättas ner i jorden och kan närvara vid gravsättningen